Filosofie Leesgroep

filosofie leesgroep

Ben je een lichaam of heb je een lichaam? Volgens Paul Verhaeghe berust intimiteit in de eerste plaats op de relatie met jezelf en pas daarna op een relatie met anderen. Een intieme liefdesverhouding maakt een mens gelukkig, maar waarom is het zo moeilijk om die te vinden, laat staan in stand te houden? Veelgehoorde verklaringen wijzen in de richting van individualisering, misbruik, mondige vrouwen en besmuikte mannen.

In dit boek biedt Paul Verhaeghe een andere kijk: de belangrijkste intieme relatie is die met ons eigen lichaam. Zonder een goede afstemming op je eigen lijf is een intieme relatie met iemand anders bijna onmogelijk.

Aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk onderzoekt Verhaeghe actuele kwesties en vragen rondom intimiteit: hoe dachten en denken we over de kloof tussen lichaam en geest? Is die splitsing niet achterhaald? Hoe zien we ons eigen lichaam nu het internet de plaats van de kerk ingenomen heeft? Welke rol speelt opvoeding in de verhouding tot je eigen lichaam? Wat is de invloed van traumatische ervaringen zoals geweld en seksueel misbruik? Zijn we überhaupt in staat om samen te vallen met onszelf? En: hoe kunnen we een duurzame intieme relatie opbouwen met iemand anders?

Cursuscode : 1202-2
Cursus : Filosofie Leesgroep
Lestijden : dinsdag van 13:30 - 15:30 uur
Eerste lesdag : 27 september 2022
Cursusbedrag : jaarcursus, zie kosten jaarcursussen
Boek(en) : nog niet bekend
Max. cursisten : 10
Kopiekosten : € 0,15 per kopie
Cursusleider : Jan van Alem

 

Adres

 • StAAD
  Wijkcentrum Dukenburg
  Kantoor 1.24

 • Meijhorst 7039

 • 6537 EP Nijmegen 

Contact

 • 024-344 41 57

 • staaddukenburg@gmail.com

Kantoor

 • maandag t/m vrijdag
  van 09:00 uur - 12:00 uur
  behoudens de schoolvakanties