Filosofie Leesgroep

filosofie leesgroep; boek socrates op sneakers

WAT IS EEN GOEDE VRAAG?

“Een vraag is een uitnodiging tot nadenken,
uitleggen, aanscherpen, verdiepen, informatie
verschaffen, onderzoeken, verdiepen.

Een goede vraag is open, wordt
geboren uit een nieuwsgierige houding 
en leidt tot nieuwe inzichten.”

De bedoeling van de lessen is om elkaar
(te trachten) aan het denken te zetten en
zelfreflectie bij te brengen. 
Uit vastgeroeste denkpatronen, 
dogmatische meningen en waarheden 
te helpen ontsnappen.

En verder bespreken we wat filosofisch ter tafel komt.  

Boektitel: Socrates op sneakers; Elke Wiss 
ISBN nummer: 9789026346897, 20 maart 2020, kosten circa € 20,-.

Cursuscode : 1202-3
Cursus : Filosofie Leesgroep
Lestijden : dinsdag van 13:30 - 15:30 uur
Eerste lesdag : 26 september 2023
Cursusbedrag : jaarcursus, zie kosten jaarcursussen
Max. cursisten : 10
Kopiekosten : € 0,15 per kopie
Cursusleider : Jan van Alem

Adres

 • StAAD
  Wijkcentrum Dukenburg
  Kantoor 1.24

 • Meijhorst 7039

 • 6537 EP Nijmegen 

Contact

 • 024-344 41 57

 • staaddukenburg@gmail.com

Kantoor

 • maandag t/m vrijdag
  van 09:00 uur - 12:00 uur
  behoudens de schoolvakanties